Jumat, 26 November 2010

Latihan Soal Protista

Berikut adalah cirri dari protista, kecuali….
A. Mahluk hidup eukariotik
B. Ukuran mikroskopik sampai makroskopik
C. Dapat berfotosintesis
D. Menyerupai jamur, hewan atau tumbuhan
E. Masuk dalam kingdom tersendiri

Persamaan protista menyerupai jamur, dengan jamur dalam hal.....
A. Bersifat heterotrof, membentuk spora, parasit atau pengurai
B. Habitat ditempat lembab
C. Merupakan predator fagosit
D. Merupakan parasit sejati
E. Mampu menguraikan makanan

Oomycota yang menjadi parasit pada kulit ikan dan hewan air lainnya adalah......
A. Saprolegnia
B. Dyctyostelium
C. Phythoptora infestan
D. Plasmophora viticola
E. Myxomycota

Jamur lendir ( Myxomycota ) adalah jamur yang bersifat....
A. Parasit
B. Saprofit
C. Predator
D. Predator fagosit
E. Fagosit

Protozoa dibagi menjadi 4 kelas berdasarkan....
A. Tempat hidupnya
B. Cara reproduksinya
C. Alat geraknya
D. Ukuranya
E. Cara memperoleh makanannya

Fungsi vakuola kontraktil adalah.....
A. Mengolah makanan
B. Memperleh oksigen
C. Memperoleh makanan
D. Menghasilkan protein
E. Mengeluarkan sisa makanan

Berikut pernyataan tentang rhizopoda yang benar, kecuali.....
A. Nama lainnya sarcodina
B. Bergerak dengan kaki semu
C. Mempunyai 2 nukleus
D. Mempunyai ektoplasma
E. Salah satu contohnya adalah amueba

Ciliata bergerak dengan menggunakan.....
A. Flagel
B. Kaki semu
C. Pseudopodia
D. Cilia
E. Tidak punya alat gerak

Protozoa yang memiliki dua nukleus adalah.....
A. Rhizopoda
B. Sarcodina
C. Flagellata
D. Ciliata
E. Zoospora

Balantidium coli adalah ciliata yang bersifat parasit. Organisme ini merupakan penyebab......
A. Diare pada manusia
B. Diare pada reptil
C. Diare pada karnivora
D. Diare pada hewan ternak
E. Diare pada burung

Reproduksi Ciliata secara seksual dilakukan dengan cara.....
A. Fragmentasi
B. Pembelahan biner
C. Konjugasi
D. Spora
E. Bertunas

Penyebab penyakit surra pada hewan ternak adalah.....
A. Trypanosoma brucei
B. Trichomonas vaginalis
C. Leishmania
D. Trichonimpha campanula
E. Tripanosoma evansi

Penyebab penyakit malaria kuartana adalah......
A. Plasmodium ovale
B. Plasmodium malariae
C. Plasmodium vivax
D. Plasmodium falciparum
E. Plasmodium kuartana

Penyebab penyakit malaria tertiana adalah.....
A. Plasmodium ovale
B. Plasmodium malariae
C. Plasmodium tertiana
D. Plasmodium falciparum
E. Plasmodium kuartana

Penyebab penyakit toxoplasmosis adalah.....
A. Toxoplasma brucei
B. Toxoplasma evansi
C. Toxoplasma musci
D. Toxoplasma gondii
E. Toxoplasma mosis

Berikut pernyataan yang benar tentang daur hidup plasmodium. Pernyataan yang salah adalah....
A. Melibatkan nyamuk anopheles
B. Zigot terjadi pada tubuh manusia
C. Fase merozoit terjadi pada tubuh manusia.
D. Fase sporozoit terjadi pada tubuh nyamuk.
E. Plasmodium masuk dalam tubuh manusia dalam bentuk sporozoa

Endapan kerangkanya dapat digunakan sebagai bahan penggosok adalah manfaat dari.....
A. Foraminifera
B. Radiolaria
C. Laminaria
D. Chlorella
E. Eucheuma

Ciri khas Euglenoid adalah......
A. Mempunyai 2 nukleus
B. Mempunyai organel seperti mata
C. Mempunyai banyak flagel
D. Bergerak dengan cilia
E. Termasuk kelas protozoa

Pigmen dominan Chrysophyta ( ganggang keemasan ) adalah.....
A. Santofil
B. Fukosantin
C. Fikoeritrin
D. Karoten
E. Klorofil

Ganggang yang mempunyai kemampuan untuk berpendar adalah.....
A. Ganggang merah
B. Ganggang coklat
C. Ganggang keemasan
D. Ganggang hijau
E. Ganggang api

Pigmen dominan ganggang merah adalah....
A. Santofil
B. Fukosantin
C. Fikoeritrin
D. Karoten
E. Klorofil

Cadangan makanan ganggang coklat berupa......
A. Laminarin
B. Karbohidrat
C. Paramilon
D. Tepung florid
E. Lemak

Penghasil yodium untuk obat penyakit gondok adalah.......
A. Euchema
B. Chlorella
C. Laminaria digitalis
D. Ulva
E. Macrocistis

Penghasil tanah diatom adalah.....
A. Ganggang merah
B. Ganggang coklat
C. Ganggang keemasan
D. Ganggang hijau
E. Ganggang api

Tidak ada komentar:

Posting Komentar